MEĐU NAJBOLJIM EDUKATORIMA SRBIJE

 

nes logo_cirilica

Kraj 2015. godine obeležilo je u mojoj profesionalnoj pedagoškoj karijeri visoko priznanje Udruženja za podsticanje preduzetništva „Živojin Mišić“ – izbor za jednog od 16 najboljih edukatora Srbije.

DSC_5056

Kako je počelo? Na sajtu Udruženja bio je poziv da se prijave kandidati: „Mislite da je Vaš predavač najbolji, najkreativniji i najposvećeniji svom poslu? Pokažite to celoj Srbiji!“. I prijava je upravo potekla iz škole u kojoj sam bio učenik, a potom joj posvetio sve svoje godine rada:

Zašto mislite da je Vaš edukator najbolji?

Rad kolege pratim i sa njim saradjujem više od 30 godina, još od svog prvog dana na mestu školskog pedagoga. Sve te godine, i lepe i teške, u njemu je sijao plamen entuzijazma, koji ne posustaje čak i sada kada se zajedno primičemo kraju radnog veka.

Potekao iz prosvetarske porodice, njegov otac bio mi je profesor u gimnaziji, nasledio je urođeni tanani, delikatni osećaj za fleksibilni pristup svakom detetu, ceneći i osnažujući svakog đaka, što mu oni i uzvraćaju neizmernim poverenjem i prisnošću. Nema tog problema zbog kojeg mu se deca neće poveriti i zatražiti pomoć, kao sopstvenom roditelju, pa i više. Kao pedagog, to sam u individualnim razgovorima čula od mnogih generacija učenika. Deca su mu to i uzvraćala katkada simboličnim priznanjem, kao što je izbor za najdražeg nastavnika škole, na osnovu anonimnog glasanja, a najviše iskrenim prisnim odnosom

Osim najvažnijeg, pedagoškog rada, kolega je oduvek bio specifični element našeg kolektiva koji uvek unosi vedrinu i pozitivan duh kako u zbornicu, tako i na seminar, neformalno druženje, ekskurziju.

Kao dugogodišnji saradnik više listova i časopisa iz oblasti nastave, objavio je izuzetno mnogo priloga o radu i životu naše škole i grada. Vrsni je poznavalac kulturnog i prosvetnog nasleđa ovog dela Banata, posebno prošlosti naše škole koja datira još od 1904. godine pa je stoga već godinama PR škole, verovatno prvi u Srbiji. Promoviše svoju školu i grad svuda (http://kulturanadar.dar.org.rs/glas-zirija-tesno-do-samog-kraja/ ), a veoma uspešno inicira i ostvaruje međunarodnu regionalnu saradnju blagodareći dobrom poznavanju stranih jezika.

Stalno je spreman za inovaciju, istraživanje, iznalaženje novog u radu sa učenicima, permanentno se usavršava prateći kako domaće seminare, tako i kurseve renomiranih svetskih univreziteta. Njegova je učionica prava pedagoška laboratorija, bilo da je to sa decom među računarima, u obilasku auto-servisa, gradske toplane ili na pristaništu. Autor je udžbeničkih kompleta za svoj predmet, kao i mnogobrojnih metodskih priloga i drugog nastavnog materijala u štampanoj i elektronskoj formi. Stručni je recenzent Informatičkog priručnika za tehničku kulturu V – VIII razreda odobrenog za korišćenje u školama Republike Hrvatske, gde se nastava izvodi na srpskom jeziku (ćirilično izdanje) – http://www.itdesk.info/srp/informaticki-prirucnici-za-tehnicku-kulturu-5-8-razreda/ Zapaženi je učesnik konferencija IC teachers, ali i takmičenja u projektu Open Discovery Space, gde je postigao visoke rezultate, Moskovske pedagoške olimpijade čiji je laureat i mnogo drugog. Školu oseća kao jedinstvenu celinu, nepodeljenu na mlađi i stariji uzrast, pa je aktivni član SURS-a, redovni učesnik Sabora učitelja i omiljen prezenter u kovinskom Društvu učitelja, posebno u oblasti inkluzije (http://www.deteplus.rs/inkluzija/tekstovi/373-iz-ugla-jednog-nastavnika-inkluzija.html ) i korišćenja ICT u nastavi i stručnom usavršavanju (http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktuelno/539-neumorni-uitelji).

Ipak, najveće priznanje mu je iskreno oduševljenje i poštovanje njegovih đaka, koji su već duže vremena deca njegovih bivših učenika.

DSC_5012

Opišite njegove osobine i odnos sa učenicima.

Rad kolege pratila sam dugi niz godina iz dva ugla: i kao školski pedagog, ali i kao roditelj. Stoga mogu argumentovano i kvalifikovano da tvrdim da je njegov način rada veoma specifičan i da je svaki čas, održan u specifičnim uslovima različitosti odeljenja razreda, jedinstvena kreacija. Učenik mu je iznad svega: polazeći od različitosti pojedinca on ih motiviše da žele, hoće i mogu i to vodi uspehu. Za predmet koji predaje svako je u različitoj meri nadaren, ali njegov motivišući stav ohrabruje učenike da upornošću i strpljenjem postignu cilj. Njegova „uobičajena“ predavanja bi se mogla, bez preterivanja, svrstati u ugledne časove; inovativnost i kreativnost čine da svaki čas može biti master klass. Višegodišnji rad kao saradnika u obrazovnom programu Televizije Vojvodine i lokalnog radija dodatni su kvalitet stečenog velikog iskustva u komunikativnosti i elokventnosti. Tu svoju osobinu aktivno prenosi na učenike stalnim osmišljavanjem aktivnosti u kojima se kroz aktivnu nastavu učenici spremaju za marljiv, odlučan i samouveren korak u život. Da, najkraće rečeno, on je zaista majstor svog zanata koji se neumorno godinama usavršava i nadograđuje, istovremeno nesebično deleći iskustva mladima, a najveće priznanje mu je iskreno oduševljenje i poštovanje njegovih đaka.

Koji je njegov način rada? Po čemu je specifičan? Opišite jedan čas.

Kao što sam već navela, rad mu je neprestana kreacija (https://youtu.be/CD3W8yr8JaM). On sam, na blogu o tome kaže https://dejankreculj.wordpress.com/2014/02/27/licna-profesionalna-filozofija/

Časovi Teničkog i informatičkog obrazovanja su uvek u bloku i gotovo da nema nastavne jedinice koju bar jednim časom ne realizuje tako što učenici rade na računarima. Mada je dovoljan broj računara, stimuliše timski rad, učenici rade u parovima, grupama ne sputavajući individualnost. Ako je potrebno nešto da vide, tada je tu neizostavni film (http://www.mingl.rs/videopedija/video/75/2014/10/28/kretanje-u-fizici.html).

Ako treba nešto da čuju, kao što je na primer, opseg niskih frekvencija, tada je korišćenjem računarske aplikacije učionica ispunjena tonovima od najnižih do najviših. Učenicima je ovo nezaboravno iskustvo jer su sami učestvovali u ogledu. Ali, zato o sistemu centralnog grejanja ne predaje uz crtež ili prezentaciju. Sa učenicima odlazi u školsku kotlarnicu gde među kotlovima, pumpama, ventilima itd. u realnom, živom ambijetu učenici osete i miris lož-ulja i toplotu kotlova i zvuk cirkulacionih pumpi. Takav način rada rezultuje trajnim pamćenjem jer se dodirnulo, čulo, videlo – doživelo. Da ne bih mnogo pisala, a i nema mesta za to, ilustrovala bih linkom ka njegovom blogu https://dejankreculj.wordpress.com/2014/06/16/u-okviru-platna-i-van-njega/ i https://dejankreculj.wordpress.com/2014/04/14/dobro-si-uradio-samo/ kao i jednim metodskim prilogom https://zmajkovin.wordpress.com/2014/11/22/%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80a%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BC/ (na ruskom jeziku)

Da li organizuje neke vannastavne aktivnosti, akcije sa decom? Opišite ih uz dodatne materijale ako imate (linkovi ka snimcima, objavama, blogovima…)

Kako u nastavi, kolega je aktivan i u svim vannastavnim aktivnostima, od vođenja Učeničkog parlamenta do novinarske sekcije. Mnogo je toga što svakodnevno organizuje, a evo samo kratkog pregleda nekih nedavnih aktivnosti:

Sve ovo napisala sam krajem maja, a ovih dana rekao mi je da je za rad na međunarodnom konkursu koji organizuje Savez učitelja Bugarske „Извънкласните и извънучилищните дейности – за устойчиво качествено обучение и възпитание на децата и учениците“ dobio specijalnu nagradu. Tokom leta sigurna sam da će pohađati još onlajn seminara, prisustvovati vebinarima i drugo. Na kraju, spomenuću da je eksterna evaluacija škole, koja je bila nedavno i gde smo dobili najvišu ocenu, neizostavno prisustvovala i njegovom času koji je i tada bio majstorska radionica na temu kreativnosti u nastajanju projekta.

Lučija Trifunović, pedagog

24 sata (levo)

24 sata (desno)

opstinakovin

Opština Kovin